Na 1 à 2 proeflessen kunt u besluiten lid te worden. Hiervoor kunt u bij de docent een inschrijfformulier vragen met alle informatie. Het ingevulde formulier kunt u ook weer afgeven bij de docent. Voor de aanvraag van een proefles kan je je aanmelden bij het secretariaat

Contributie:

  • U betaalt contributie voor 10 maanden;
  • De contributie wordt automatisch van uw bankrekeningnummer geschreven. 
  • De contributie wordt in 5 termijnen geïnd, respectievelijk in januari, maart, mei, september en november.
  • De opzegtermijn is 2 maanden.
  • Afmelden kan alleen schriftelijk of per email bij de ledenadministratie. Het is fijn als u ook even bij de docent meldt dat u (of uw kind) niet meer komt, maar u dient altijd zelf schriftelijk op te zeggen!

Contributie per maand per 1 maart 2022

* De contributie is inclusief het teken -, schilder - en knutselmateriaal.
   

  4 t/m 12 jaar  12 jaar en ouder
Gym / turnen / Freerunning € 13,00 € 13,00
Knutselen * € 18,50  
Tekenen 1 uur * € 16,50  
Tekenen 1,5 uur *  

€ 19,00

Gym MBVO   € 13,00 

 Gym OIB                                                                                                  € 13,00

Download
Machtigingformulier
Machtigingsformulier tegelijk met inschrijfformulier inleveren.
Jeveo - Machtigingsformulier algemeen.do
Microsoft Word document 14.9 KB
Download
Inschrijfformulier
Jeveo - 2018 Inschrijfformulier.docx
Microsoft Word document 21.5 KB